Zapytanie cenowe - zapewnienie usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi cateringowej

  

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew" w związku z realizacją projektu "Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi cateringowej (serwis kawowy oraz obiad) podczas szkolenia „ABC Przedsiębiorczości Społecznej”. 

 

  Zapytanie cenowe

 

 

 Załączniki do zapytania