Informacja dot. OWESMiło nam poinformować, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez nasze Stowarzyszenie pozytywnie zakończył proces akredytacji i został rekomendowany do nadania statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.