SZKOLENIA
DLA NGO

dzięki którym organizacje rozwijają się i zdobywają pieniądze na działania

ODLOTOWY
FUNDUSZ STYPENDIALNY

dzięki któremu dzieci z ubogich rodzin otrzymują stypendia

 

 

OŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII SPOŁECZNEJ

dzięki któremu wspieramy tworzenie miejsc pracy 

MASZ GŁOS
MASZ WYBÓR

dzięki któremu zwiększa się zaangażowanie obywateli
w życie publiczne

FORUM
NGO

dzięki któremu rozwija się współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi